LYW FOOD COMPANY LIMITED

Food Certification
Company level : Platinum

LYW FOOD COMPANY LIMITED
Thailand
25/9-10, Moo 5, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, Thailand 12150
02-9871730
[email protected]
LYW FOOD Durian Freeze Dry
Updated time : 19/01/2021 (11:20)    view : 950
วัฒนธรรมและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตวิญญาณของ "ความซื่อสัตย์ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกัน" และถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ที่กรุงเทพฯ บริษัท รวมการผลิตการแปรรูปการขาย มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทุเรียนและผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้ง โรงงานมีความทันสมัยและเป็นอิสระพร้อมอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบและมีทีมวิจัยพัฒนาอาหารระดับมืออาชีพ และยอดขายที่สูงรวมถึงบริการหลังการขาย

Category :
No product (0)