เครื่องปิดฉลาก / eFoodChoice
เครื่องปิดฉลาก
Product Information

1 เครื่อง

100,000 - 1,000,000 THB

10 เครื่อง/month

-

Labeling Machine

Thailand

-

-

-

-

Product detail

การปิดฉลากนี้ เรียกว่า การปิดฉลากแบบเย็น ลักษณะของฉลากและเนื้อกระดาษมีผลต่อการเลือกใช้กาว.

Member
Basic
Country Thailand
Business Type

Company Profile

Contact Us

3 SEASONS TECHNOLOGY CO.,LTD.

+66(0)2-3004285 sales@efoodchoice.com
Copyright © 2019 eFoodChoice.com All rights reserved