เครื่องปิดฉลาก

Labeling Machine

Thailand

1 เครื่อง

100,000.00 - 1,000,000.00 THB

10 เครื่อง/month

-

-

-

Product Detail

การปิดฉลากนี้ เรียกว่า การปิดฉลากแบบเย็น ลักษณะของฉลากและเนื้อกระดาษมีผลต่อการเลือกใช้กาว.

Member:
Basic
Country: Flag Country