ชิ้นเนื้อสับปะรดในRECART® Box / eFoodChoice
ชิ้นเนื้อสับปะรดในRECART® Box
Product Information

1000 กล่อง

100 - 10,000 THB

100,000 กล่อง/month

-

Canned or bottled pasteurized fruit

Thailand

-

-

-

-

Product Detail

 ชิ้นเนื้อสับปะรดในRECART® Box

Member
Basic
Country Thailand
Business Type

Company Profile

Contact Us

3 SEASONS TECHNOLOGY CO.,LTD.

+66(0)2-3004285 sales@efoodchoice.com
Copyright © 2019 eFoodChoice.com All rights reserved