ข้าวสาร / eFoodChoice
ข้าวสาร
Product Information

100 กิโลกรัม

100 - 1,000 THB

100,000 กิโลกรัม/month

-

Jasmine Rice

Thailand

-

-

-

-

Product Detail

ข้าวสารที่จัดจำหน่ายประกอบด้วยสายพันธุ์ต่างๆ ดังนี้คือ 

             ข้าวหอมมะลิ (ทุกสายพันธุ์)

             ข้าวขาว (ทุกสายพันธุ์)

             ข้าวเหนียว (ทุกสายพันธุ์)

             ข้าวแฟนซี เช่น ข้าวบัสมาติ ข้าวจาปอนิก้า ฯลฯ

             ข้าวเคลือบวิตามิน ข้าวซ้อมมือควิก

 

Member
Basic
Country Thailand
Business Type

Company Profile

Contact Us

3 SEASONS TECHNOLOGY CO.,LTD.

+66(0)2-3004285 sales@efoodchoice.com
Copyright © 2019 eFoodChoice.com All rights reserved