ข้าวดรุณี

Jasmine Rice

Thailand

5 กิโลกรัม

100.00 - 1,000.00 THB

100,000 กิโลกรัม/month

-

-

-

Product Detail

ข้าวเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล และยังเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะคนไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

มาเรียนรู้เรื่องข้าวในยุคแห่งเทคโนโลยีไปพร้อมกับ ต้นกล้า และข้าวหอม สองพี่น้อง พร้อมเกล็ดความรู้ในเรื่องความสำคัญของข้าว กระบวนการปลูกข้าว ระบบนิเวศน์ในแปลงนา และการแปรรูปข้าว

Member:
Basic
Country: Thailand Flag Country