ข้าวหอมมะลิพรีเมี่ยม / eFoodChoice
ข้าวหอมมะลิพรีเมี่ยม
Product Information

1 กิโลกรัม

100 - 200 THB

10,000 ตัน/month

-

Jasmine Rice

Thailand

-

-

-

-

Product Detail

ต้นกำเนิดข้าวหอมมะลิไทย

ข้าวหอมมะลิ คือข้าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของไทย ด้วยความเหนียวนุ่มและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทย ปลูกแพร่หลายในภาคตะวันออก ค้นพบครั้งแรกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาทางภาครัฐได้นำตัวอย่างข้าวหอมมะลิไปคัดเลือกสายพันธุ์ และพัฒนาคุณภาพที่สถานีทดลองพันธุ์ข้าวโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จนได้ข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ดีที่สุด คือ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ต่อมาได้รับความนิยม และถูกนำไปปลูกที่ภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย

Member
Basic
Country Thailand
Business Type

Company Profile

Contact Us

3 SEASONS TECHNOLOGY CO.,LTD.

+66(0)2-3004285 sales@efoodchoice.com
Copyright © 2019 eFoodChoice.com All rights reserved