บีฟิซ รสสไปซี่ ขนาด 80 กรัม (แพ็คละ 100 บาท)

Cornflakes

Thailand

300 กิโลกรัม

0.00 - 100.00 THB

10,000 กิโลกรัม/month

เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ 25-30 องศาเซลเซียส

PM Awarad Best OTOP

FDA Halal GMP HACCP

Product Detail

บีฟิซ รสสไปซี่ ขนาด 80 กรัม 1 แพ็ค

  • บีฟิซ รสสไปซี่ขนาด 80 กรัม จำนวน 3 ซอง