สหภาพยุโรป สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครเชียงใหม่ และเครือข่ายกติกาสัญญามิลานว่าด้วยนโยบายอาหารในเมือง (Milan Urban Food Policy Pact - MUFPP) กำลังดำเนินความสัมพันธ์ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างเมืองและภูมิภาคนานาชาติ (International Urban and Regional Cooperation - IURC) ของสหภาพยุโรป ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองในระดับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการสร้างนวัตกรรมในยุโรปและเอเชีย โดยภายใต้โครงการดังกล่าว เจ้าหน้าที่จากเมืองมิลานและจากเลขาธิการเครือข่ายกติกาสัญญามิลานว่าด้วยนโยบายอาหารในเมือง ได้เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ในช่วงวันที่ 8-11 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อสานต่อความร่วมมือให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 
 

"IURC เป็นโครงการที่มีความสำคัญในด้านการพัฒนาเมืองและการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสหภาพยุโรป" ฯพณฯ เดวิด ดาลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยกล่าว "โครงการนี้ทำงานร่วมกับเมืองในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปรับเปลี่ยนระบบอาหารให้มีความยั่งยืนจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์ Farm to Fork ของสหภาพยุโรปมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน เป็นเรื่องน่ายินดีที่เมืองในประเทศไทยสนใจที่จะมีความร่วมมือด้านนโยบายอาหารภายใต้โครงการ IURC"

 

 

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยได้ช่วยผลักดันให้กรุงเทพมหานครลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ MUFPP เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรป ประเทศอิตาลี และประเทศไทย ผ่านความร่วมมือในโครงการ IURC สะท้อนให้เห็นถึงสปิริตของ "ทีมยุโรป" ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกในการบรรลุเป้าหมายที่ส่งผลกระทบเชิงบวก ซึ่งในกรณีนี้ การร่วมเป็นพันธมิตรกับเมืองในประเทศไทยจะส่งผลให้ระบบอาหารและการเข้าถึงอาหารมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งยังมีส่วนช่วยความพยายามของรัฐบาลและผู้คนทั่วโลกในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

 

Milan Urban Food Policy Pact เป็นผลงานที่เกิดจากนิทรรศการโลก Milan Expo 2015 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ "การเลี้ยงดูโลก และการสร้างพลังงานเพื่อชีวิต" กติกาสัญญามิลานนี้เป็นพิธีสารสากลฉบับแรกที่ให้เมืองแสดงคำมั่นในการพัฒนาระบบอาหารให้มีความยั่งยืน" ฯพณฯ โลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย กล่าว "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมืองสมาชิกของกติกาสัญญาได้นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างอาหารที่ดีมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้โดยคนทุกคน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดการขยะอาหารอย่างเหมาะสม ผมดีใจที่ MUFPP ได้เข้ามาสร้างสายสัมพันธ์กับเมืองในประเทศไทยเพราะวัฒนธรรมอาหารมีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทยและประเทศอิตาลี"


Efood news
Advertising