กรมการเแพทย์ ออกมาเตือนผู้ป่วย "โรคหัวใจ" ไม่อยากเสี่ยง ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือเสียชีวิต ต้องหลีกเลี่ยงเมนู "อาหาร" ตามที่เเนะนำ 


Efood news
Advertising