กรมอนามัยออกประกาศ สถานประกอบการ หรือร้านอาหารที่นำกัญชาไปปรุงอาหาร ต้องถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้...


Efood news
Advertising