นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ใน 7 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.)

มีมูลค่า 622,700 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุน จากความต้องการ

สินค้าอาหารในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ จีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

ที่ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หลังจากสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ประชาชนสามารถออกมา

ทำกิจกรรมนอกบ้าน ธุรกิจบริการร้านอาหารต่างๆมีการฟื้นตัว โดยการส่งออกไปจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น 40%

เนื่องจากมีความต้องการสินค้าจำนวนมาก เพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน

 

สำหรับแนวโน้มการส่งออกอาหารไทยใน 5 เดือนหลังของปีนี้ (ส.ค.-ธ.ค.) คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 5% คิดเป็น

มูลค่า 427,300 ล้านบาท และตลอดทั้งปีนี้ 4.5% ส่งผลให้การส่งออกจะมีมูลค่า 1.05 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากปีที่ผ่านมา

โดยส่งออกยังเติบโต ต่อเนื่อง มาจากความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

ที่มีแนวโน้มขยายตัวหลังการกลับมาเปิดเมือง (Reopening) ทำให้สินค้าที่มีช่องทางจำหน่าย ในธุรกิจบริการร้านอาหาร

ภัตตาคาร โรงแรม จัดเลี้ยง (HORECA) มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น.

 

 


Efood news
News all