3 หลักสำคัญสำหรับการตลาดแบบ B2B ในยุคใหม่

การตลาดแบบ B2B หรือ Business to Business กำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตโควิด-19 ที่ต้องปรับตัวและให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและหาโอกาสในการปิดการขายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพยายามสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19กลับมาดีขึ้นในอนาคต เรามาดูหลักสำคัญในการทำการตลาดสำหรับ B2B ในยุคหลังจากนี้มีอะไรกันบ้าง

 

ช่องทางดิจิทัลในการสื่อสารคอนเทนต์

ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19สำหรับธุรกิจ B2B จะเน้นการสื่อสารพูดคุยผ่านการประชุมเป็นหลัก แต่หลังจากเกิดวิกฤตขึ้นทำให้พฤติกรรมของคู่ค้าทางธุรกิจรวมถึงวิธีการเข้าถึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไป การทำธุรกิจในแบบเดิมๆที่เริ่มต้นจากการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการพบปะพูดคุยจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น การใช้โปรแกรม Zoom, Line, Microsoft Team เป็นต้น และอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือธุรกิจ B2B จะให้ความสำคัญกับการทำคอนเทนต์ที่หลากหลายเพื่อป้อนเข้าสู่ช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น และโอกาสการปิดการขายจะรวดเร็วมากขึ้นกว่ารูปแบบเดิมๆ

 

คอนเทนต์ที่สร้างให้เกิดการขาย

ในยุค New Normal เป็นยุคที่ผู้บริโภคค้นหาสินค้าหรือบริการผ่านช่องออนไลน์และโซเชียลมีเดียแบบ 100% และเราจะเห็นหลายๆธุรกิจให้ความสำคัญกับการสื่อสารในช่องทางดังกล่าวมากขึ้น สำหรับในธุรกิจ B2B นั้นคอนเทนต์จะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ รวมถึงคอนเทนต์ที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือ และยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างนั่นก็คือกระบวนการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า เป็นต้น

 

ใช้ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสาร

ด้วยความที่คอนเทนต์นั้นอยู่บนโลกดิจิทัลก็จำเป็นต้องสื่อสารไปยังทุกๆแพลตฟอร์มที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ ไม่ใช่จำกัดอยู่แค่เพียง Facebook, LinkedIn หรือ Twitter เท่านั้น กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจอาจหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อเปรียบเทียบและสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า นับเป็นสิ่งที่ธุรกิจ B2B ต้องนำมาวิเคราะห์ช่องทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกดีๆกับลูกค้า


Efood news
Top VDO
News all