ไข่ไก่ cage free จากแม่ไก่อารมณ์ดี สด สะอาด ปลอดภัย ตอบโจทย์เทรนด์และเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค

ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจในการคัดสรรอาหารด้วยความพิถีพิถันอย่างมาก แค่ความอร่อยอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ วัตถุดิบในจานอาหารมีคุณภาพที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ ผู้บริโภคยุคใหม่ต่างให้ความสำคัญของแหล่งที่มาอาหารมากกว่าแต่ก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการดูแลสัตว์ในฟาร์ม กระบวนการผลิต ส่งผลให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารตื่นตัวและผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

 

“สัตว์ก็มีหัวใจ” เป็นที่มาที่ไปของสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคคำนึงถึงในการเลือกซื้อและบริโภค โดยหลัก “สวัสดิภาพสัตว์” มีความเชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัย เป็นการดูแลให้สัตว์มีความสุข มีสุขภาพพื้นฐานที่ดี แข็งแรง สามารถเติบโตได้ดีตามศักยภาพพันธุกรรม ไม่เจ็บป่วย ซึ่งคงจะเป็นเรื่องดีไม่น้อยหากผู้บริโภคสามารถมั่นใจว่าจะได้รับอาหารปลอดภัย ดีต่อร่างกายและดีต่อใจ

 

กรมปศุสัตว์ได้ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไก่ไข่ ประกาศรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) อย่างเป็นทางการต้นปี 2564 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในปัจจุบัน และเป็นการต่อยอดจากมาตรฐานฟาร์ม (GAP) นอกจากนี้ จากข้อมูลการบริโภค Cage Free ในตลาดยุโรป พบว่าผู้บริโภคให้ความสนใจ และมีมูลค่าซื้อขายสูงถึง 50,000 ล้านบาทในปี 2560 ขณะเดียวกัน ประเทศในสหภาพยุโรป เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ ได้มีการสนับสนุนให้เลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง จึงมีแนวโน้มว่าความต้องการไข่ไก่ cage free จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

 

สำหรับในประเทศไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ได้ให้ความสนใจและได้ศึกษาเรื่องฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (cage free) อย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง 4-5 ปี และได้นำมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (cage free) จากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้นำการผลิตที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์ในปี 2561 โดยเลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิดที่มีการควบคุมโรค 100% ตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech Farming ซึ่งมีความพิเศษตรงในพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีแม่ไก่ไม่เกิน 9 ตัว ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอัตโนมัติควบคุมการผลิต อุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา

 

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นต้องการยกระดับอาหารปลอดภัยให้แก่คนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่อการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ยังแหล่งที่มาและการเลี้ยงแบบไม่ใช้กรงในโรงเรือนปิด ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของธุรกิจไก่ไข่ซีพีเอฟ

“เมื่อต้นน้ำจุดเริ่มต้นของอาหารได้ถูกจัดการอย่างดี ปลายน้ำของเส้นทางอาหารเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี ได้รับประโยชน์จากคุณค่าทางโภชนาการ เข้าถึงอาหารสด สะอาด ปลอดภัยจากฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร” นายสมคิดกล่าว

 

ล่าสุด ฟาร์มวังสมบูรณ์ ซีพีเอฟ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (cage free) โดยกรมปศุสัตว์ นับเป็นฟาร์มไก่ไข่แห่งแรกของจังหวัดสระบุรีและของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ประกาศรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) อย่างเป็นทางการต้นปี 2564 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสวัสดิภาพสูงได้รับการยอมรับจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอย่าง ร้านโมโม พาราไดซ์ ร้านโชนัน ร้านเจ้ไฝ สตรีทฟูดชื่อดัง และมีวางจำหน่ายที่โมเดิร์นเทรด แม็คโคร ซีพี เฟรชมาร์ท 7-eleven ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างดองกิ ดองกิ และริมปิง ซูเปอร์มาร์เก็ต เชียงใหม่

 


Efood news
Top VDO
News all